Praktijk de Kust 

Praktijk voor Therapie 

Kosten


Verzekerde zorg

Om voor een vergoeding van psychologische zorg in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).


Voor 2020 heb ik contracten afgesloten met:

 

-DSW: DSW, In Twente, Stad Holland, a.s.r., Ditzo, de Amersfoortse & Aevitae

-Achmea/Zilveren Kruis: Avero, de Friesland, Zilveren Kruis, Ziezo, Interpolis, OZF, ProLife, FBTO

-Menzis: Menzis, Anderzorg

-Caresq: Promovendum, National Academic, Besured

-Multizorg VRZ: Eno, ONVZ, Zorg en Zekerheid

-CZ*: CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd


*NB: Voor de CZ-groep bestaande uit CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd heb ik in 2020 alleen een contract voor de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ), niet voor de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Dit betekent dat behandelingen binnen de GB GGZ volledig vergoed worden, bij behandelingen binnen de S GGZ is dit afhankelijk van uw polis.Vrije artsen keuze:

Op dit ogenblik geldt nog steeds de vrije artsen keuze (artikel 13). Behandeling bij ongecontracteerde zorgverleners wordt afhankelijk van uw specifieke polis voor een bepaald percentage vergoed, gemiddeld is dit 75% van het marktconforme tarief. Bij een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. Er zijn echter veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.


Wat is nodig voor vergoeding: 

-een verwijzing van de huisarts; 

-het polisnummer van uw zorgverzekering; 

-uw burgerservicenummer (BSN);

-een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)


Het verplichte eigen risico van minimaal euro 385 bij psychologische zorg:

In 2020 geldt het wettelijk verplichte eigen risico voor psychologische zorg. Ook bij een kortdurende behandeling zal dit waarschijnlijk betekenen dat uw zorgverzekeraar het volledige bedrag in rekening brengt.


Niet verzekerde zorg

Wanneer u wel een hulpvraag heeft, maar er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM V, dan bent u ook van harte welkom bij de praktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, onvrede met werk, of zingevingsvragen. Voor niet verzekerde zorg hanteer ik een tarief van € 95. De tarieven gelden voor gesprekken van 45 minuten. De gesprekken worden direct aan u gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.


Jongeren

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren onder de 18 jaar. De praktijk heeft geen contract met de gemeente, waardoor de hulp aan jongeren niet via de gemeente vergoed kan worden. Hier gelden dezelfde tarieven als voor niet verzekerde zorg.


Afzeggen van afspraken

Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te worden afgezegd. Als u te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dan wordt de afspraak aan u in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 65. Let op, deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.