Praktijk de Kust 

Praktijk voor Therapie 

Kosten


Verzekerde zorg

Om voor een vergoeding van psychologische zorg in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).


Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met:
-DSW, Stad Holland, in Twente
-a.s.r., Ditzo, de Amersfoortse
-EUCARE, Aevitae
-Zilveren Kruis, de Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, ZieZo, OZF
-Eno/Salland, ZorgDirect
-ONVZ
-Zorg en Zekerheid, AZVZ
-Menzis en Anderzorg


Vrije artsen keuze:

Op dit ogenblik geldt nog steeds de vrije artsen keuze (artikel 13). Behandeling bij ongecontracteerde zorgverleners wordt afhankelijk van uw specifieke polis voor een bepaald percentage vergoed, gemiddeld is dit 75% van het marktconforme tarief. Er zijn echter veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.


Wat is nodig voor vergoeding:

-een verwijzing van de huisarts;

-het polisnummer van uw zorgverzekering;

-uw burgerservicenummer (BSN);

-een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)


Het verplichte eigen risico van minimaal euro 385 bij psychologische zorg:

In 2024 geldt het wettelijk verplichte eigen risico voor psychologische zorg. Ook bij een kortdurende behandeling zal dit waarschijnlijk betekenen dat uw zorgverzekeraar het volledige bedrag in rekening brengt.


Niet verzekerde zorg

Wanneer u wel een hulpvraag heeft, maar er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM V, dan bent u ook van harte welkom bij de praktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, onvrede met werk, of zingevingsvragen. Voor niet verzekerde zorg hanteer ik een tarief van € 110. De tarieven gelden voor gesprekken van 45 minuten. De gesprekken worden direct aan u gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.


Jongeren

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren onder de 18 jaar. De praktijk heeft geen contract met de gemeente, waardoor de hulp aan jongeren niet via de gemeente vergoed kan worden. Hier gelden dezelfde tarieven als voor niet verzekerde zorg.


Afzeggen van afspraken

Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te worden afgezegd. Als u te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dan wordt de afspraak aan u in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 75. Let op, deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een nieuw model voor bekostiging in de ggz en forensische zorg, dat van kracht is vanaf januari 2022. De 'prestaties' bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult.
In de tarieven van consulten zijn niet alleen de directe 'face-to-face' tijd, maar ook de indirecte tijd (zoals voorbereiding en verslaglegging) verrekend. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm van de tarieven van psychologische behandeling in de ggz.
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond.