Praktijk de Kust 

Praktijk voor Therapie 

Werkwijze


aanpassingen vanwege het Coronavirus (COVID-19)
De praktijk volgt de actuele aanwijzingen van het RIVM en de richtlijnen vanuit de beroepsgroep (GGZ standaarden). Face to face behandeling kan plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen. Dit betekent dat afspraken niet door kunnen gaan wanneer u last heeft van verkoudheidsklachten, en dan zal de mogelijkheid worden geboden van een telefonische afspraak of beeldbellen. Als ik verkoudheidsklachten heb, zal ik dit tijdig laten weten, en zo mogelijk een telefonische behandeling of beeldbellen bieden. Een geplande afspraak kan de komende tijd op uw verzoek altijd worden omgezet in een telefonische afspraak of beeldbellen. Op deze manier hoop ik de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen.

Late annulering vanwege verkoudheidsklachten zal niet in rekening worden gebracht.


Mochten de adviezen van het RIVM wijzigen, dan zal de praktijk deze adviezen opvolgen.Vanwege het grote aantal aanmeldingen in de afgelopen weken, kan de praktijk tot maart 2022 helaas geen nieuwe patiënten aannemen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


In de beginfase van de behandeling zullen we samen bepalen waar u mee aan de slag wilt en wordt een passende therapievorm gekozen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft inhoud en samenwerking. De evaluatie is zowel mondeling als met behulp van vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring: ROM).


Het eerste gesprek is een intakegesprek van 45-60 minuten en daarin kijken we samen wat de praktijk voor u kan betekenen. 

De duur van de vervolggesprekken is 45 minuten voor individuele gesprekken en 90 minuten voor EMDR en voor relatie- of gezinsgesprekken. Tijdstip van de afspraken, frequentie, en behandelduur worden in overleg met u vastgesteld. 

In de afsluitende fase bespreken we de mogelijkheid van terugval, welke positieve invloed u kunt hebben op het voorkomen ervan, hoe vroege signalen van terugval te herkennen, en wat u kan helpen bij een terugval.  


Afhankelijk van uw behoefte, kan uw partner, familielid of vriend/vriendin bij een of meerdere gesprekken aanwezig zijn. 

Mensen noemen verschillende redenen om hun naasten uit te nodigen:

-om hen beter te informeren over wat uw klacht inhoudt en hoe dit uw leven beïnvloedt

-om aandacht te geven aan de ervaring en visie van de naaste 

-om samen beter met de klacht om te leren gaan

-als steun bij de behandeling, hulp bij het oefenen 


De behandeling vindt in principe plaats op de praktijk, maar op indicatie ook aan huis.